История на телевизията

618x346Началото на предаването на изображения чрез електричество е поставено още в края на 19 век, когато са създадени ранните факс устройства, като пантелеграфа. Идеята за електрическо предаване на подвижни изображения възниква в края на века, когато, малко след изобретяването на телефона, в научнофантастичната литература се появяват видеофонни устройства. Писатели, като Албер Робида, си представят, че някой ден светлината ще може да се предава по кабел, както това става със звука.

Идеята за използване на сканиране, превръщане на визуален образ в поток от електрически импулси (растеризация), за предаване на изображения е практически реализирана през 1881 г. с пантелеграфа, чрез използването на сканиращ механизъм с махало. Оттогава насам различни форми на сканиране се използват при всяка технология за предаване на изображения, включително и в телевизията.

Read More

Основи на телевизията

220px-Antenne-toroidaleЗа разпространението на телевизионния сигнал се използва термина „телевизионно разпръскване“, понякога припокриващ се с „радиоразпръскване“ (различават се по разрешените за използване честотни ленти от спектъра). За телевизионното разпръскване е необходимо да се осъществят три процеса: заснемане (преобразуване на светлината, изпускана или отразявана от обекта, в електрически сигнали; предаване (трансмисия) на електрическите сигнали по преносната среда и тяхното приемане; обратно преобразуване на електрическите сигнали в светлинни импулси, пресъздаващи оптическото изображение на обекта.
Тороидална сателитна чиния.

Макар че има и форми на телевизия с по-тесен обхват на излъчването (напр. системи за видео наблюдение на английски: closed-circuit television — CCTV, системи за контрол на промишлени процеси или за безопасност на движението), най-популярното приложение на телевизията е предназначено за разпръскване на телевизионни програми на далечни разстояния (на английски: broadcast television).

Read More

Що е то телевизия?

телевизияТелевизията (от гръцки: τῆλε, „далече“, и от от латински: visio, „гледка“) (ТВ) е телекомуникационна технология за приемане и предаване на разстояние на движеща се картина, черно-бяла или цветна (видео), обикновено придружавана от синхронизиран звук. От гледна точка на разпространението на информация телевизията е едно от средствата за масова информация (масмедии). В разговорния език „Телевизия“ (обикновено и като част от наименованието на компанията) може да се отнася и за предприятие, изготвящо и разпространяващо телевизионни програми ...

Read More